Rezultati raziskave

V nadaljevanju so prikazane ključne ugotovitve raziskave, ki je bila izvedena v okviru projekta v lokalnem okolju Zdravstvenega doma Radeče.

Zaradi razglasitve epidemije Covid-19 v Sloveniji, načrtovanih intervjujev v lokalnem okolju ni bilo možno izvesti, zato so bile vse aktivnosti usmerjene v izvedbo elektronskega anketiranja vodstev organizacijah v lokalnem okolju.

Spletni anketni vprašalnik je izpolnilo 30 od 55-ih organizacij v lokalnem okolju. Rezultati so spodbudni, saj kažejo, da organizacije v lokalnem okolju dobro skrbijo za zagotavljanje pozitivnega in zdravega delovnega okolja zaposlenih.

V nadaljevanju sledi podrobnejši prikaz rezultatov raziskave.