Prvi sklop

S prvim sklopom trditev, se je ugotavljalo, ali je v organizaciji zaposlena oseba, ki opravlja delovne naloge, povezane z dobrim počutjem zaposlenih na delovnem mestu, in sicer:

  • skrb za analizo stopnje zadovoljstva in dobrega počutja na delovnem mestu
  • sodelovanje z vodjo pri razvijanju in uvajanju politik, ki omogočajo kreiranje spodbudnega delovnega okolja
  • skrb za razvoj učinkovitih programov ugodnosti za zaposlene
  • skrb za pomoč zaposlenim pri oblikovanju osebnih vizij, ki so usklajene z vizijo organizacije
  • priporočanje študijska gradiva, kjer se lahko zaposleni naučijo več o ustvarjanju in ohranjanju pozitivne naravnanosti na delovnem mestu

  • Grafikon 1: V organizacij je zaposlena oseba, ki opravlja delovne naloge, povezane z dobrim počutjem zaposlenih na delovnem mestu
    (n = 30)

    Iz grafikona 1 je razvidno, da je imela trditev "v organizaciji imajo zaposleno osebo, ki skrbi za razvoj učinkovitih programov ugodnosti za zaposlene" najvišje strinjanje, in sicer 3,4. Najnižje strinjanje pa je imela trditev v organizaciji imamo zaposleno osebo, ki skrbi za analizo stopnje zadovoljstva in dobrega počutja na delovnem mestu", kjer je bilo povprečje ocen 3,2.