Drugi sklop

S trditvami v drugem sklopu, se je ugotavljalo, ali je v organizaciji zaposlena oseba, ki skrbi za:

  • pozitivno organizacijsko kulturo (ohranjanje nadarjenih, povečevanje produktivnosti, uvajanje sprememb, vseživljenjsko učenje, gradnja zaupanja med vodji in člani timov)
  • pozitivno vodenje (karizmatično, avtentično, etično, coaching)
  • izrabo potencialov pozitivnega psihološkega kapitala (samozavest, optimizem, upanje in psihološka odpornost)
  • skrb za pomoč zaposlenim pri oblikovanju osebnih vizij, ki so usklajene z vizijo organizacije
  • oblikovanje spodbudnega odnosa zaposlenih do dela

  • Grafikon 2: V organizaciji zaposlena oseba, ki skrbi za pozitivno delovno okolje (n = 27)

    Rezultati v grafikonu 2 kažejo, da so se sodelujoči iz organizacij najbolj strinjali, da imajo v organizaciji zaposleno osebo, ki "skrbi za oblikovanje spodbudnega odnosa zaposlenih do dela", saj je bil pri tej trditvi povprečna ocena znašala 4,1. Najnižje strinjanje s trditvijo pa je bilo pri trditvi, da imajo v organizaciji zaposleno osebo, ki "skrbi za pozitivno organizacijsko kulturo (ohranjanje nadarjenih, povečevanje produktivnosti, uvajanje sprememb, vseživljenjsko učenje, gradnja zaupanja med vodji in člani timov)", kjer je bila povprečna ocena 3,8.