Tretji sklop

S tretjim sklopom trditev se je ugotavljalo, v kakšni meri organizacija skrbi za delovne naloge in zaposlene, in sicer so se trditve nanašale na:

 • primerno plačilo za opravljeno delo
 • kakovostne medosebne odnose na delovnih mestih
 • sodelovanje zaposlenih pri odločanju
 • kreativno uporabo zmožnosti zaposlenih (sposobnosti, znanja, nadarjenost...)
 • zaposleni dojemajo delo kot izziv (zanimivo, inovativno delo)
 • imajo zaposleni možnost prispevanja k organizacijskim ciljem
 • imajo zaposleni možnost razvoja in uporabe kompetenc
 • možnosti za osebnostno rast in razvoj kariere (samouresničevanje, iskanje področij, kjer lahko zaposleni doseže višjo učinkovitost in nadpovprečne rezultate).

 • Grafikon 3: Skrb za delovne naloge in zaposlene (n = 28)

  Iz grafikona 3 je razvidno, da sodelujoči menijo, da organizacije najbolj skrbijo za "kreativno uporabo zmožnosti zaposlenih (sposobnosti, znanja, nadarjenost...)", saj je bila povprečna ocena trditve 4,1, najmanj pa "za sodelovanje zaposlenih pri odločanju", s povprečno oceno 3,7.