Šesti sklop

S šestim sklopom trditev se je ugotavljalo, v kolikšni meri organizacija skrbi za zadovoljstvo na delovnih mestih, in sicer s/z:

 • spoštovanjem med nadrejenimi in podrejenimi
 • spoštovanjem med zaposlenimi z enakim statusom v organizaciji
 • skrbjo za sproščeno, vendar profesionalno vzdušje pri delu
 • mirno in sprotno reševanje težav in konfliktov
 • skrbjo za medsebojno spoznavanje zaposlenih in občasne kratke neformalne klepete
 • preprečevanjem izražanja zavisti med zaposlenimi
 • spodbujanjem odkritega pogovora
 • "gojitvijo humorja na delovnem mestu", "blažitvijo stresa" in aktivnostmi za promocijo duševnega zdravja

 • Grafikon 6: Skrb za zadovoljstvo na delovnih mestih (n = 28)

  Iz grafikona 6 je razvidno, da so se v povprečju sodelujoči najbolj strinjali s trditvijo, da organizacija za večje zadovoljstvo na delovnih mestih skrbi s "spoštovanjem med nadrejenimi in podrejenimi". Sodelujoči so v povprečju trditev ocenili z oceno 4,4. Najmanjše strinjanje je imela trditev, da organizacija za večje zadovoljstvo na delovnem mestu skrbi z "aktivnostmi za promocijo duševnega zdravja". Na to trditev so sodelujoči v povprečju odgovarjali z oceno 3,8.