Sedmi sklop

S sedmim sklopom trditev se je ugotavljalo, v kolikšni meri organizacija skrbi in kako reagira na določeno situacijo, in sicer:

  • ustrezno reagira ob vedenju zaposlenih, ki predstavlja grožnjo zdravju ali varnosti
  • ustrezno odgovori na opozorila zaposlenih o nevarnem ali nezdravem delovnem okolju
  • preprečuje diskriminacijo na delovnem mestu
  • preprečuje trpinčenje (mobing) na delovnem mestu

  • Grafikon 7: Reagiranje na določene situacije (n = 27)

    Iz grafikona 7 je razvidno, da so se sodelujoči v povprečju najbolj strinjali s trditvijo, da organizacija "preprečuje trpinčenje (mobing) na delovnem mestu". V povprečju so trditev ocenili z oceno 4,6. V tem sklopu so se sodelujoči najmanj strinjali s trditvijo, da organizacija "ustrezno reagira ob vedenju zaposlenih, ki predstavlja grožnjo zdravju ali varnosti". Trditev so v povprečju ocenili z oceno 4,1.